Khách yêu đang đọc sách của nhà xuất bản Sống Mới trên smart phone.

Đây là anh Võ Trần Thành, đang đọc sách Biên khảo về giáo sư Tạ Quang Bửu. Khách là một sinh viên tốt nghiệp Khoa học tự nhiên, đang đọc sách trên điện thoại.

Xin chúc mừng Tập đoàn xuất bản Charlie đã có những sách đẹp.

Sách Biên khảo về nhà toán học Tạ Quang Bửu, sách Cùng học để giáo dục con trẻ, sách Phân tích Truyện Kiều, cùng nhiều sách nữa. Tất cả đều hiển thị đẹp trên Iphone, Ipad và Android.

Giá sách PDF của chúng tôi thường nằm ở vào khoảng 250 000 VNĐ. Sách in ở vào khoảng 450 0000 VNĐ. Bạn đọc có thể đặt ra yêu cầu và chúng tôi làm sách theo yêu cầu của bạn. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc nhà xuất bản:

tonphi2021@hotmai.com

tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s