Khách yêu đang đọc sách của nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie.

Đây là sách Biên khảo về giáo sư Tạ Quang Bửu.

Khách, một sinh viên tốt nghiệp Khoa học tự nhiên, đang đọc sách trên điện thoại.

Xin chúc mừng Tập đoàn xuất bản Charlie.

Sách Biên khảo về nhà toán học Tạ Quang Bửu.

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 0000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Mời quý bạn đặt mua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s