Giới thiệu tiểu thuyết Cô giúp việc của nhà văn Tôn Phi.

Giá: Sách PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 230 000 VNĐ.

Sách in bìa cứng, bản đẹp: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB- Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Sau khi chuyển tiền đặt sách các bước ở trên, các bạn tải xuống PDF tại đây để đọc nhé:

Donate us 3

Đặt mua áo Anna dành cho nữ size M

Buy the shirt with the price of 250 000 vnđ

10,86 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s