Tác giả Tôn Phi gỡ tất cả sách xuống khỏi Amazon.

Thưa quý vị,

Tuần qua, tác giả Tôn Phi và các bạn gỡ tất cả các cuốn sách của mình xuống khỏi Amazon.

Chúng tôi làm như vậy để sửa chữa, bảo trì, nâng cấp số sách vở của mình. Để những lần tái bản sau, sản phẩm đến tay quý vị được tốt đẹp hơn.

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp, dù là lời chê, của bạn đọc về những tác phẩm của mình.

Mọi ý kiến đóng góp chân thành và nghiêm túc đều được thưởng công, theo vật giá bình quân.

Thời gian trả lời thư trung bình là 24h.

Rất mong được kết nối với quý vị tác giả và độc giả sách, cùng quý vị khách hàng mua máy tính.

Trân trọng,

Ngày 15 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc:

Tonphi2021@gmail.com

Tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s