Giới thiệu sách “Tinh thần dân tộc” của nhà giáo Lê Trọng Hùng.

. Ảnh bìa sách Tinh thần dân tộc đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Các bạn ở xa thanh toán qua Paypal: tonphi93@icloud.com. Sách PDF giao đến bạn sau khoảng 30 phút.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý vị.

Đặt mua sách Tinh thần dân tộc của giáo sư Lê Trọng Hùng

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Sau khi thanh toán tiền sách, các bạn tải sách xuống tại đây:

Mời các bạn xem clip của ông Tôn Phi:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s