Nhà xuất bản Sống Mới lọt vào tốp 100 nhà xuất bản lớn nhất thế giới.


Để đánh giá một nhà xuất bản to hay nhỏ, người ta không căn cứ vào số lượng sách họ bán ra, người ta căn cứ vào chất lượng của những cuốn sách.


Nhà xuất bản Sống Mới của triết gia Tôn Phi đã làm một cuộc cách mạng mang tính hình nhi thượng học và một cuộc phục hưng về lẽ nhân sinh. Xét trên những lẽ đó, chúng tôi đứng trong tốp 100 nhà xuất bản lớn nhất thế giới hiện nay.

Giới thiệu sách mới.
Những trường đại học nổi tiếng thế giới.
Tác giả: Loan Mỹ-Tôn Phi.
Số ISBN: 9798809362467
Giá sách:
PDF: 120 000 VNĐ.
Sách in: 500 000 VNĐ. (In màu toàn bộ).
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tmyloan1817@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đặt mua sách Những trường đại học nổi tiếng thế giới của nhà xuất bản Sống Mới

Buy the book with the price of 120 000 VNĐ

5,43 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s