Giới thiệu sách “Cách đối xử với người già” của tác giả John Tornado.

Số trang (dự kiến): 150 trang

Giá: Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – ACB- Tôn Phi.

Email: tonphi2021@gmail.com. Paypal: tonphi2021@gmail.com

Phone: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s