Giới thiệu sách Mầu nhiệm của lễ Vượt Qua giao ước mới của tác giả Giác Hạnh.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Sau khi gởi xong tiền sách, quý vị tải sách xuống tại đây. (Sách in, bản đầy đủ, tác giả Tôn Phi và nhà xuất bản Sống Mới sẽ gửi đến quý bạn sau 1-2 tuần).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s