Chúng ta đang sống trong thời đại nền kinh tế tri thức

Kính thưa quý vị,
Con người đang sống tốt trong thời đại nền kinh tế tri thức. Một số người sống tốt, một số người sống khổ.

Thời đại nền kinh tế tri thức là một thời đại phước lành cho những ai sáng tạo.

Có một câu hỏi rất quan trọng: “Anh em có biết sự khôn ngoan của loài người nằm ở đâu không ạ?”

Trả lời luôn: Nằm ở trong Kinh Thánh. Nhận biết Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Để vững bền trong thời đại đầy tai nạn này, chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản đặt toàn bộ niềm tin trên cơ sở Kinh Thánh.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s