Tôi nghiên cứu sản xuất laptop


Tháng 9 năm 2021, tôi viết thư báo cho bạn bè rằng, tôi sẽ sản xuất laptop. Có những người bạn thân thiết lâu năm, biết là tôi nói thật, nên đã gửi tiền về cho tôi.

Tháng 10 năm 2021, Charlie chuyển hướng sang xuất bản sách.

Hôm nay tháng 5 năm 2021, sau khi ổn định mảng sách, Charlie quay về nghiên cứu sản xuất laptop.

Dự án dài hơi. Nó cũng giống như giải một bài toán khó, có thể chúng ta không giải được bài toán khó đó, nhưng trên đường đi chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ.

Tôn Phi, chủ tập đoàn sách/máy tính Charlie.
Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s