Uy tín trong kinh doanh-triết gia Lê Minh Tôn

Kính thưa các bạn.

Trong kinh doanh, không thể nào không gặp tai nạn hay sự cố. Với mỗi tai nạn hay sự cố xảy ra, nhà tư bản cố gắng khắc phục. Sau mỗi lần như vậy, uy tín kinh doanh của ông ta mỗi ngày một cao.

Cửa hàng sách, máy tính Charlie Sài Gòn, uy tín 2 năm (kể từ tháng Chín năm 2021). Từ ngày thành lập, chúng tôi đã bồi thường không biết bao nhiêu đầu sách, bao nhiêu máy tính cho khách hàng gặp lỗi.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s