Bình giảng về câu nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” của ông cha ta.

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, dân ca Việt Nam và Trung Quốc, có một câu rất quan trọng: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.

Trước cổng trường bổ túc (trường cấp 3 lấy vé vớt) ở huyện tôi có một câu đôi bất hủ, đề ở cột trái và cột phải cổng trường:

“Nên thợ nên thầy nhờ có học,

Dư ăn dư mặc bởi hay làm”.

Ông cha Việt Nam có những lời dạy đúng cho muôn người, mọi thời và mọi nơi. Ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy làm cho nghệ tinh, thân vinh.

Nhất trên đời là thông thạo, tinh tường một nghề.

Nhất trên đời là thân thể, danh tiếng được vinh hiển.

Trong cuộc sống đầy rẫy những tai vạ ngày hôm nay, làm gì cũng phải có giải pháp dự phòng, trật cái này còn có cái kia. Ví dụ, một nhà biên tập thường có 2 máy tính. Một máy tính HP để làm việc chính, một máy tính Lenovo để dự phòng.

Cuộc đời tôi làm gì lúc đầu cũng gặp nạn. Đến nay, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Văn hào Anh Baron nói: “Nghịch lý là con đường để dẫn tới chân lý.”

Viết bởi Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường của nhóm tác giả Tôn Phi.

One comment

  1. Hãy chuyên sâu vào 1,2 lĩnh vực thôi. Đừg ôm đồm, tham lam nhiều sân quá. Cần nhất nghệ để tinh

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s