Giới thiệu sách “Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới” của tác giả Tôn Phi.

Tôi viết cuốn sách này, để dành tặng tất cả những nhà hoạt động nghiệp đoàn lao động khắp thế giới.

Các bạn đã đấu tranh để cải thiện cuộc sống cho người dân, người lao động, trí thức, công chức…

Sách Các nghiệp đoàn lao động nổi tiếng thế giới.

Tác giả: Tôn Phi.

Ảnh: Ông Lech Walesa, nhà lãnh đạo công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người sau này sẽ trở thành tổng thống Ba Lan và mang đến cho người dân nước này một cuộc đời êm ấm.

Giá sách:
PDF: 150 000 VNĐ.
Sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả và mua sách: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

1-12

Đặt mua sách Các nghiệp đoàn nổi tiếng thế giới của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 150 000 VNĐ

6,52 US$

Sau khi trả tiền đặt sách, các bạn tải sách về tại đây:

(Sách in đợi sau 2 tuần mới có).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s