Giới thiệu sách Quốc gia trung lập của Tôn Phi và Cù Huy Hà Vũ.

Nhà xuất bản Sống Mới (New Live Publishing House) xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách mới: Quốc gia trung lập của hai tác giả Cù Huy Hà Vũ và Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Phần xem trước của sách tại đây, quý vị gửi tiền mua sách để nhận được phần đầy đủ.

Đặt mua sách Quốc gia trung lập của các tác giả Cù Huy Hà Vũ và Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s