Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi là tập đoàn xuất bản Charlie.

Sau đây là những hiểu biết của chúng tôi về Hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi làm thành cuốn sách rất mỏng để quý vị tiện theo dõi.

Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bạn đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s