Giới thiệu sách Ôn thi đại học môn địa lý của nhà văn Tôn Phi.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com. Liên lạc mua sách: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Chú thích:

(PDF): 80000 VNĐ

(Sách in): 300 000 VNĐ

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền, sách in sẽ về đến nhà bạn sau 1-2 tuần. Chúng tôi sẽ giao sách PDF bản đầy đủ cho bạn trong vòng 24h.

Sau khi gởi tiền mua sách PDF, quý vị tải sách PDF (demo) về tại đây. Mỗi người chỉ được tải một bản:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s