Giới thiệu sách Ôn thi đại học môn sinh học của nhà văn Tôn Phi.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com. Liên lạc mua sách: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Chú thích:

(PDF): 80000 VNĐ

(Sách in): 300 000 VNĐ

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền, Sách in sẽ về đến nhà bạn sau 1-2 tuần.

Sau khi gởi tiền mua sách PDF, quý bạn tải sách xuống (bản demo) về đọc tại đây:

Gửi tiền mua sách qua thẻ quốc tế:

a2d6d8db-1372-4ad2-a393-769008aef0c9

Đặt mua sách Ôn thi đại học môn Sinh học của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 80 000 VNĐ

3,47 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s