Giới thiệu sách Ôn thi đại học môn vật lý của nhà văn Tôn Phi.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com. Liên lạc mua sách: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Chú thích:

(PDF): 80000 VNĐ

(Sách in): 300 000 VNĐ

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền, Sách in sẽ về đến nhà bạn sau 1-2 tuần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s