Giới thiệu sách “Đạo Cơ-đốc giáo ở Việt Nam” của tác giả Hường Lê và Tôn Phi.

Đạo Cơ-đốc là đạo có đầu tiên ở Trung Đông, truyền sang La Mã, rồi dần dần truyền sang Trung Quốc, Việt Nam.

Nguyên nghĩa của từ Cơ-đốc là đến trong xác thịt. Người Tàu dịch khái niệm này từ “Christian”- một từ trong tiếng La-tinh, sang từ Cơ-đốc, một từ trong chữ Nho. Cách dịch đó cũng được áp dụng tại Việt Nam, Cao Ly,…và các nước thuộc khối văn hoá Hán.

Văn hoá Việt Nam khá là “cảnh giác” với đạo Cơ-đốc. Hoàng đế Gia Long (tên thuở thiếu thời là Nguyễn Phúc Ánh) trước khi chết dặn con là vua Minh Mạng rằng, hãy cẩn thận với bọn người Tây dương. Bọn người Tây dương ở đây bao gồm các giáo sĩ Pháp và các sĩ quan hải quân của Pháp đã giúp vua Gia Long thảo phạt quân Tây Sơn năm nào, thống nhất lãnh thổ.

Lúc ban đầu; các tư tưởng Cơ-đốc giáo không hoà nhập nổi với văn hoá Việt Nam. Đương thời, các tư tưởng Cơ-đốc giáo cấm giáo dân Việt Nam không được thắp hương thờ ông bà, cha mẹ. Lệnh cấm này có cả văn bản (đạo dụ) chứ không phải chỉ cấm bằng tin đồn (bằng miệng). Nhiều làng Công giáo ở miền Trung và miền Nam còn có những giai thoại, quân lính của nhà Nguyễn ban đêm tới giết cả làng vì tội theo “tả đạo”, tức là, đạo bỏ ông bà Việt Nam để đi thờ một ông Do Thái chết treo trên cây thập tự. Về sau, trong các làng Công giáo này, có một tỉ lệ người không nhỏ, đã đi theo quân viễn chinh Pháp để đánh lại nhà Nguyễn, mà đỉnh điểm là hiệp ước năm Nhâm Tuất (1858), nhà Nguyễn phải cắt nhượng Nam Kỳ cho Pháp. Ít lâu sau nhà Nguyễn nằm trong mẫu quốc Pháp. Từ đây bùng nổ các phong trào kháng Pháp, mà thành quả của các phong trào này lại rơi vào tay một trào lưu triết học cũng ra từ nước Pháp (một cách gọi đại diện cho các trào lưu triết học của triết học La-Hy).

Ở Việt Nam chưa có một định nghĩa rõ ràng về các đạo Cơ-đốc giáo. Sự không rõ ràng này không phải mới có một sớm một chiều mà đến từ văn hoá Việt Nam đã lâu, một nền văn hoá vô ngôn, nghĩa là văn hoá không có lời. Vô vàn các hội đoàn Cơ-đốc giáo đã xâm nhập Việt Nam từ thế kỷ XVII cho đến thế kỷ XXI này. Đến nỗi, bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam có hiến pháp đã ngầm tuyên bố Việt Nam là một nước Cơ-đốc giáo: “Con người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hoá ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong số đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Hết bài 1. Mời các bạn mua sách để đọc đầy đủ các bài còn lại.

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB- Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Góp ý trợ lý: rosalee1941@gmail.com

Sau khi gửi tiền sách rồi, quý vị tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s