Sách PDF là gì?

Viết bởi Tôn Phi.

Tiếng thời kỳ điện toán, người ta không đọc sách in nhiều nữa. Thay vào đó, người ta đọc sách PDF.

Sách PDF là định dạng không thể sửa đổi.

Các kỹ sư của hãng Adobe là người đầu tiên sản xuất ra file PDF này.

Có nhiều nhà xuất bản chỉ bán file PDF mà thôi.

PDF khác với Word như thế nào?

Khác với Word, khi chuyên từ máy này sang máy kia hay bị lỗi font, lỗi size chữ, nhảy cách dòng, 1 file PDF khi truyền từ máy này qua máy kia vẫn còn nguyên vẹn

Bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì, hãy gửi về cho chúng tôi.

Có thể nói, văn hoá PDF cao hơn hẳn văn hoá Worrd.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Nhà sáng lập Charlie.

Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s