Giới thiệu sách Bàn về thai nhi của tác giả Ký Thiệt, sửa bản in lần thứ 2.

Ảnh bìa sách Bàn về thai nhi của tác giả Nguyễn Việt Nho, Ký Thiệt, Tôn Phi và Nguyễn Việt Nhân.

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Sau khi gởi tiền đặt sách, quý vị tải sách về tại đây. Bản rút gọn dạng PDF. Bản đầy đủ, chúng tôi sẽ gửi đến sau cho bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s