Giới thiệu sách Kỷ tận thế của các tác giả Loan Mỹ.

Lưu ý, đây là tác phẩm mô phỏng, đặt ra các giả thuyết và giải quyết vấn đề. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn để hoàn thiện cuốn sách. Góp ý tác giả: tmyloan1812@gmail.com

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com.

Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Cửa hàng sách, máy tính Charlie Sài Gòn là cửa hàng tự phục vụ. Sau khi đã gửi tiền sách rồi thì quý bạn tải sách về học tại đây:

Sách đang được nâng cấp, sửa chữa, cập nhật. Mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s