Giới thiệu sách Nghiệp vụ ngành xuất bản của tác giả Tôn Phi.

Viết bởi Tôn Phi, nhà sáng lập kiêm giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam.

Ngành xuất bản là một ngành đặc thù, đòi hỏi ông chủ nhà xuất bản phải có kiến thức bao phủ mọi lĩnh vực, có nhãn quan chiến thuật tốt và hơn hết là, có đạo đức.

Cơ học lượng tử đang có những tiến bộ vượt bậc, đe dọa an ninh xuất bản. Chính vì nhẽ đó, chúng tôi đề nghị một mẫu số chung cho người dân Việt Nam ở mọi thành phần, sắc tộc, tín ngưỡng, quan điểm…Đó là triết Việt, còn gọi là Thái Bình minh triết của triết gia Lương Kim Định. Kể cả những người Thượng ở Tây Nguyên cũng tri nhận Kim Định là bậc nguyên lão, là cao tổ triết Việt.

Chúng tôi làm cuốn sách nhỏ này để chỉ dẫn cho các bạn muốn lập một cơ đồ học vấn trong tương lai.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ

Sách in: 350 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách và chất vấn tác giả về các nội dủng trong sách: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s