Giới thiệu sách “Nói xấu, bôi nhọ và vu khống trước thềm bầu cử ở Mỹ” của tác giả Nguyễn Kinh Doanh.

Giá sách:

Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal, Wise: tonphi2021@gmail.com

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây. Các bạn có thể trả tiền sách cho tác giả sau, không giới hạn thời gian. Nếu phát hiện sách có lỗi, quý vị báo với (tonphi2021@gmail.com), sẽ được thưởng công xứng d.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Nhà xuất bản Sống Mới.

Đặt mua sách Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 120 000 VNĐ

5,21 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s