Thuyết thiên triều trong chính trị học hiện đại

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: 142720499- ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách PDF xuống tại đây. Bạn nào chưa gửi cũng được phép tải xuống rồi trả sau:

Clip giới thiệu sách của ông Tôn Phi:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s