Giới thiệu sách Đào tạo nhân lực của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.

Giá sách: 250 000 VNĐ (sách PDF). 400 000 VNĐ (sách in).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com

Email đặt sách: tonphi2021@gmail.com hoặc tonthanck@gmail.com

Hoặc quý bạn thanh toán tại đây:

Donate us 3

Đặt mua sách Đào tạo nhân lực của tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Sau khi chuyển khoản tiền sách rồi, quý bạn tải bản tóm tắt của sách (dạng PDF) về đọc trước tại đây:

One comment

  1. GREETINGS FROM CALVARY

    May peace in the name of our Almighty Lord be with you and your family. I am Reverend Father Nicholas Mark, the Reverend Father in charge of the church here.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s