Giới thiệu sách Vote for Trí Tạ của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Tên sách: Vote for Tri Ta. Tên tiếng Việt: Bầu cho thị trưởng Trí Tạ.

Tác giả: Tôn Phi- Việt Nam. Bạn của ông Trí Tạ, thị trưởng người Việt đàu tiên tại thành phố Westminster.

Giá sách:

PDF: 150 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi93@icloud.com.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách về học tại đây:

Mời nghe clip của ca sỹ Thùy Dương:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s