Giới thiệu sách Đoàn nữ quân nhân của tác giả Tôn Phi.

Thông tin về sách:

Tên sách: Đoàn nữ quân nhân

The female army military troops.

Trong cuốn sách này, tác giả kể về các đoàn nữ quân nhân thế giới. Chúng tôi kể về sự hy sinh của phụ nữ trong chiến tranh.

Mời các bạn mua sách “Đoàn nữ quân nhân”, của tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống (bản rút gọn, dạng PDF) tại đây (có thể trả sau). Nhà xuất bản Sống Mới dẫn đầu về phòng trưng bày ảo. Xin chúc quý vị đọc sách vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s