Giới thiệu sách Những người vợ nổi tiếng Việt Nam của soạn giả Tôn Phi.

Những người vợ nổi tiếng Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Kinh Doanh, Phạm Mỹ Vân.

Giá bán:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi xong tiền sách, quý vị tải sách về tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s