Giới thiệu sách Cẩm nang ngành tình báo của soạn giả Tôn Phi.

Lời nói đầu:

Trên tay bạn là sách biên khảo về ngành tình báo đầu tiên của nước Việt Nam.

Số ISBN của sách: 9798789866160

Cẩm nang ngành tình báo mô tả cho quý vị và  các bạn  một cách tổng quát về ngành tình báo, nhất là tình báo quân sự.

Hướng dẫn đọc sách:

Chúng tôi muốn bạn đọc đọc sách này cùng với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành.

Mọi thắc mắc xin gửi về: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s