Phân biệt tư duy chiếm đoạt và tư duy sản xuất.

Ảnh: Cô giáo mua sách Giáo trình văn học Tây Âu I của nhà văn Tôn Phi.

Một người có tư duy chiếm đoạt thì họ sẽ chỉ nghĩ đến chiếm đoạt.

Một người có tư duy sản xuất thì trong mọi hoàn cảnh, họ chỉ nghĩ đến sản xuất. Dù thiếu thốn, họ cũng vẫn cứ sản xuất.

Vì sao chúng tôi quan tâm đến văn học Tây Âu? Các định chế trong xã hội ngày nay, như định chế ngân hàng, sản sinh từ Tây Âu. Nhiều quan chức trong bộ Giáo Dục-Đào tạo Việt Nam đang ủng hộ chương trình của triết gia Tôn Phi. Chưa thấy một tác giả nào làm sách hay và độc đáo đến vậy.

Ảnh 2: Cô giáo mua sách Giáo trình văn học Tây Âu I của nhà văn Tôn Phi.

Sài Gòn 1930-1972 là sự cân đối giữa văn minh Đông phương và văn mình Tây phương. Sự thực là nhiều ban đại học chưa có Giáo trình văn học Tây Âu (và các giáo trình văn học khác nữa) nên nhiều khả năng bộ giáo trình của Tôn Phi sẽ được chọn làm giảng dạy chính thức.

ISBN: 979-8-7796-1310-1.

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ.

Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Mời các bạn đến quận 7, Sài Gòn để dự tiệc ngọt sáng mai (16/06/2022) của Nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s