Giới thiệu sách Món ăn độc hại của Dzikatrawa.

Đôi bạn Charlie. Ảnh tư liệu.

Góp ý các tác giả:

Fawn Nguyen <dzikatrawa@gmail.com>

 NguyễnMAI THƯ <nguyenmaithu1964@hotmail.com>,

Vu Vo <huevn1948@yahoo.com>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s