Truyện ngắn: Tập đoàn Charlie trên đà phá sản.

Đôi bạn Charlie. Ảnh tư liệu.

Ông Charlie cho khách mua sách trước, khi nào lãnh lương thì trả tiền sau. Khách nợ tiền sách nhiều quá, tập đoàn Charlie trên đà phá sản.

Thế là toi đời chaebol đầu tiên, và cũng là duy nhất, của đất nước Việt Nam.

Tuy tập đoàn phá sản nhưng bố Phi không nợ lương nhân viên. Bố Phi trả cho các nhân viên, mỗi người 200 triệu, rồi ai về nhà nấy. Riêng bố Phi đút túi 10 triệu usd từ tiền tác quyền, đủ để nuôi 1 đứa con và 1 đứa cháu suốt đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s