Giáo sư của Tư Bản chủ nghĩa có gì khác giáo sư của xã hội chủ nghĩa?

Giáo sư Tư Bản chủ nghĩa chủ động chọn đề tài, mua sáng chế, phát minh.
Giáo sư xã hội chủ nghĩa ngồi đợi cấp đề tài.
Do đó giáo sư Tư Bản chủ nghĩa phải giàu hơn giáo sư xã hội chủ nghĩa.

Trường ở Thụy Sĩ đo lường, trong xã hội cần bao nhiêu cử nhân ngân hàng thì đào tạo bấy nhiêu, nên không ai thất nghiệp. Trường Việt Nam mở ngành kế toán tràn lan , trường nào cũng có, xã hội dư thừa cử nhân kế toán. Cá ngành khác cũng vậy.

Ảnh : Bạn Bình Đặng đang cầm trên tay cuốn sách Lịch sử văn minh nhân loại. Tác giả: Tôn Phi (chủ biên) & giáo sư Hoàng Anh Khiêm Samson (biên tập).

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 06 năm 2022.
Tôn Phi ( triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

3 comments

  1. Gs của XHCN có CN Mác dẫn đường và tư tưởng HCM soi sáng và đạo Đức cụ Hồ làm cốt cách tinh thần
    GD ta thiếu triết lí, ko có chuẩn mực đạo đức, già bạc đầu như mấy Ông UVTU Đảng ngoi nghe cụ Tổng giảng giáo trình đạo đức 8 tuôi, nghe như lần đầu dc nghe thế thì XH sẽ về đâu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s