Giới thiệu sách “Chữ Việt Nam song song 4.0” của các tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình.

Chữ viết song song 4.0. Nhiều tác giả. Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đại diện.

Bản lưu hành nội bộ.

Nhà xuất bản Sống Mới phác thảo năm 2022.

Các tác giả chịu trách nhiệm về nội dung chính của sách này. Sách tặng, không được bán.
Charlie publishing corporation. Work for a better tomorrow.

Liên lạc tác giả: tubinhtran@gmail.com

Kiều Trường Lâm & Trần Tư Bình (phiên bản ngày 14-01-2022)

– Kiều Trường Lâm (kieutruonglam@gmail.com)

– Trần Tư Bình (tubinhtran@gmail.com)

1- Vài hàng tiểu sử tác giả Kiều Trường Lâm:

Tác giả Kiều Trường Lâm. Ảnh: Kiều Lâm.
  • Sinh năm 1986 tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.
  • Chỗ ở hiện tại: Hà Nội, Việt Nam.
  • Học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing, Đại học Kinh Tế Huế.
  • Công việc: Mậu dịch quốc tế.

2- Vài hàng tiểu sử tác giả Trần Tư Bình:

Tác giả Trần Tư Bình. Ảnh: Trần Tư Bình.
  • Sinh năm 1954 tại Đà Nẵng, Việt Nam.
  • Chỗ ở hiện tại: Thành phố Sydney, Úc.
  • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp (đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ)., 1977, ngành Ngữ Văn. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiểu Học Đà Nẵng, 1974.
  • Công việc ở Việt Nam: Giáo viên Văn trường trung học phổ thông (cấp 3) Lý Thường Kiệt, Sài Gòn, từ 1977-1980.
  • Công việc ở Úc: Làm việc ở Bưu Điện Úc, từ 1982 đến nay (2022). Cuối tuần, dạy Việt ngữ ở Liên trường Văn hóa Việt Nam Sydney, từ 1986 đến 2016. 

Sách PDF được tải miễn phí tại đây. Bạn đọc liên lạc với các tác giả để nhận bản in.

Mời các bạn xem clip của ông Tôn Phi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s