Các sinh viên ở Sài Gòn đọc sách Vietnam in Transition của giáo sư Anh Thơ Andres.

Một bạn nữ đang đọc sách Vietnam in transition của giáo sư Anh Thơ Andres.

Sách Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi nói về văn hoá, giáo dục và đạo đức. Tác phẩm trên viết bằng tiếng Anh. Hiện tại, số người biết tiếng Anh ở Việt Nam rất nhiều, người ta có thể đọc được sách của giáo sư Anh Thơ.

Ảnh bìa sách Vietnam in transtion của giáo sư Anh Thơ.

Tác phẩm viết đầu tiên bằng tiếng Anh, được các học trò của cô Anh Thơ ở Việt Nam dịch sang tiếng Việt. Bạn đọc nên dọc cả hai cuốn để rèn luyện ngoại ngữ.

Cuốn sách Vietnam in Transition; Education, Culture and Ethics, giáo sư Anh Thơ Andres đã viết trong vòng 20 năm.

Rất nhiều bạn trẻ đã có PDF của sách này. Bạn nói rằng tác phẩm ngắn gọn và có giá trị.

Trân trọng cám ơn giáo sư Anh Thơ Andres.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn), giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới- Việt Nam.

Liên lạc về sách: tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: + 84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s