Giới thiệu sách Đạo đức học của tác giả Nguyễn Hồng Tuấn.

Đạo đức học.

Nhiều tác giả, Nguyễn Hồng Tuấn chủ biên.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s