Giới thiệu sách Biên khảo về Phan Khôi của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com. Trường hợp khẩn cấp gọi: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau đây là phần xem trước của sách:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s