Giới thiệu sách Khuyến học của nhà văn Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi xin phép của tác giả, quý vị được quyền tải bản PDF sau đây (chưa phải bản cuối cùng) của sách tại đây:

Liên lạc tác giả để mua sách đầy đủ: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s