Giới thiệu sách Khuyến học của dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, tái bản lần thứ 02.

Sách Khuyến học.

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), Tôn Phi hiệu đính.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Góp ý các tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: teacherkimngan@hotmail.com.


Trân trọng cám ơn quý bạn.

image-6

Đặt mua sách Khuyến học của dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ.

20,00 US$

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách, các bạn được tải sách PDF về đọc tại đây:

2 comments

  1. Chúc mừng nhà hiền triết . đây là nguồn độc lực to lớn để nxb duy trì nghiệp lớn

    Like

Leave a Reply to Trần Hậu Thịnh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s