Tập đoàn xuất bản Charlie tặng sách Phân tích Truyện Kiều cho các tủ sách gia đình.

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam, dưới ánh sáng của văn minh mới, nhiều bạn đã dũng cảm làm tủ sách gia đình.

Kinh điển dân tộc rất gần với Đông y. Chúng tôi mời gọi các bạn Đông y nghiên cứu kỹ các văn bản Hán-Nôm đã được dịch khá công phu gần đây. Trong tương lai gần, kinh tế khá giả hơn trước, nhà nào cũng sẽ có một tủ sách gia đình.

Bạn nào làm tủ sách gia đình, và muốn được tặng sách Phân tích Truyện Kiều, thì gửi đến cho thư ký của chúng tôi:
doanh@dslextreme.com.

Điện thoại đường dây nóng:
+84344331741 (Phone, Zalo, Whatsapp, Signal, Viber…)
Gặp ông Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie.
Trường hợp cần kinh phí mua tủ sách, liên lạc với:
tonphi2021@hotmail.com. 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s