Chiếc đồng hồ của dượng: Bí quyết của sự sáng tạo.

Năm 2022, kinh tế khó khăn lan tràn, đến nhà máy in tiền cũng khai lỗ.

Dượng từng bị làm khó trong thời sinh viên nhưng dượng bứt ra được. Cả trường chỉ có mỗi mình dượng Phi có chỉ số sáng tạo cao nhất.

Một đất nước khổ đau hay hạnh phúc ăn thua nhau nơi triết lý khởi nguyên. Vào thời hiện đại mà chúng ta đang sống, triết lý khởi nguyên đó thể hiện ở ngành xuất bản.
Nền văn hiến chi bang đã chọn dượng làm chủ nhân của Tập đoàn xuất bản đầu tiên của Việt Nam.

Đến người Tây nhận được cuốn sách của dượng Phi, họ cũng phải cảm ơn. Sách quá là đẹp.

Ông giáo sư Tương Lai nói: Để cho người Tây khen sách không phải là đơn giản.

Bây Tây Âu và Mỹ, mấy chục năm nay chững lại về triết lý và có nguy có thưa Hàn Quốc. Vì vậy cuốn sách này của dượng Phi là một sự cần thiết đối với họ.

Viết bởi Tôn Phi, tác giả sách Bí quyết của sự sáng tạo. Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s