Giáo trình Việt Nam học của tác giả Tôn Phi (tái bản lần thứ II)

Ảnh bìa sách Giáo trình Việt Nam học của nhóm tác giả Tôn Phi.

Sách khảo cứu về

Văn hóa Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Quan chế Việt Nam

Quá trình mở mang địa lý

và nhiều chủ đề khác.

Tác giả: Tôn Phi

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021. Tái bản năm 2022.

Giá tiền:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. ( Nhận gửi nước ngoài qua Paypal: teacherkimngan@hotmail.com).

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Liên lạc tác giả: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Các bạn ở nước ngoài có thể thanh toán tại đây:

Đặt mua sách Giáo trình Việt Nam học của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

Sau khi trả tiền sách rồi, quý vị tải bản phác thảo của sách về xem tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s