Chân dung nhà tư bản: Sức mạnh của lời cầu nguyện.

Tôi là một nhà phát minh. Một số sáng chế của tôi đã lên Amazon.


Trong vòng chỉ có 10 tháng, Tôn Phi và các bạn đã gây dựng được một nhà xuất bản đẳng cấp toàn cầu.

Lời cầu nguyện có khả năng dời non, lấp bể. Lời cầu chuyện có tác dụng thay đổi nghịch cảnh, môi trường xung quanh. Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem, dạy rằng: “Khi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình.” (giáo huấn số 02 trong 13 điều giáo huấn).

Sáng nay, tôi nhận lời mời, đi thăm một nghệ nhân kỹ nghệ thổ cẩm. Đến nói chuyện mới biết ông với tôi là những người cùng thuyền. Nam phương chi cường dã, quân tử cư chi.

Ông tặng tôi một đôi ngọc trai. Ông còn đưa tôi đi xem tranh Kinh Dương Vương và tranh Đệ nhất tiến sĩ. Biết tôi làm nhà xuất bản, vô cùng tốn kém, nên ông tặng tôi một đôi ngọc trai.

Nhà văn Tôn Phi được nghệ nhân tặng cho đôi ngọc trai.

Chiến tranh có thể lan tới Đông Dương.

Chiều nay, có người làm thiện nguyện, xin tiền nấu cháo cho bệnh nhân nghèo. Ông chủ tập đoàn Charlie cho luôn.

Đến bây giờ, chúng ta mới biết được sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng, Charlie là trận cuối cùng mà chúng ta còn phải đánh.

Đôi ngọc trai ông tặng, tôi giữ chứ tôi không bán. Tại tôi cũng không thiếu tiền nữa. Ông nội tôi, người dạy tôi thực hành cầu nguyện, nói rằng: Ai tặng con cái gì, con phải giữ thật kỹ để làm kỷ niệm.

Những ngày tháng sắp tới sẽ thật là khủng khiếp. Chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn vào Sion.

Giê-rê-mi chương 4 câu 26: “Khá dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn)

Giám đốc nhà xuất bản Sống mới- Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s