Vì sao Việt Nam không thể có chaebols như Hàn Quốc?

Ảnh bìa sách: Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi.

Đại ý bài viết: Muốn siêu cường, phải có chaebol. Muốn thành chaebol, phải phục hưng văn hóa, chủ đạo tộc Việt.

Một đất nước, vào một giai đoạn, muốn có một chaebol cần hai yếu tố:

Văn hóa dân tộc tốt.

Cá nhân xuất sắc nổi trội.

Ở Việt Nam có thể có cá nhân xuất sắc nổi trội, nhưng không có văn hóa tốt như Hàn Quốc, nên không thể có chaebol.

Ảnh: Một khách Sài Gòn đang đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi.

Hậu quả của 200 năm chiến tranh Trịnh-Nguyễn làm cho người dân Việt trở thành khôn lỏi, ít ai có thì giờ thận tư để suy nghĩ cho các vấn đề đường dài.


Nền chủ đạo của dân tộc Việt Nam là triết Việt Nho. Nhà giáo Dương Thị Phương Hằng Hoa Kỳ chứng minh và khẳng định rất rõ điều này.

Điện thoại đã có Samsung, Iphone.
Tvi đã có LG, Sony.
Xe hơi đã có BMW, Camry, Lamboghini…

Xe tăng, đại pháo đã có Nga sản xuất.
Hỏi, còn cái gì để cho chúng ta sản xuất mới không? Thưa, về kỹ nghệ cơ khí, Việt Nam không thể nào đua với Tây Âu. Đó không phải là thế mạnh của chúng ta.

Trái lại, Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp xanh, Đông y và triết lý. Có thể chạy đua trong ba lĩnh vực này.

Một tập đoàn Chaebol phải là một tập đoàn thể hiện văn hoá dân tộc. Nói thế, Charlie là chaebol đầu tiên của đất nước Việt Nam. Chúng tôi vận hành theo cơ cấu Việt Nho.

Vào thời đại hoàng kim, Hàn Quốc may mắn có Lee Byung Chul, nhà sáng lập tập đoàn Samsung. Ông là nhà nho chính hiệu, đến nỗi Steve Jobs khi gặp cũng phải khâm phục về trí tuệ và đạo đức. Bạn để ý đến mạng xã hội Hàn Quốc, khi viết bài họ thường để lại số điện thoại và số phone để các nhà khoa học liên lạc.

Nhà tư bản Lee Byung Chul. Ảnh tư liệu.

Lee Byung Chul đã để lại một văn hóa tốt cho chaebol Hàn Quốc.

Ảnh: Một bạn nữ Sài Gòn đang đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi.
Ảnh: Một bạn nữ Sài Gòn đang đọc sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols của tác giả Tôn Phi.

Chúng ta đều biết rằng chạy đua kỹ nghệ, chạy đua bản quyền ăn nhau từng mi-li-giây. Với văn hoá đọc sách phô-tô, sinh viên Viẹt Nam khó cạnh tranh nổi với sinh viên Hàn Quốc, những người mua sách có bản quyền. Do đó đòi hỏi phải có một triết lý giáo dục tốt. (Xem sách Triết lý giáo dục của giáo sư Lương Kim Định, 1965).

Do đó, cần có những người tìm ra chủ đạo cho văn hóa của dân tộc. Người đó không ai khác chính là triết gia Lương Kim Định của Việt Nam.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

4 comments

  1. Với đầu óc của triết gia Tôn Phi, tôi tin là chaebol Charlie sẽ thành công.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s