Truyện ngắn: “Đế quốc” xuất bản Charlie.


Hiện nay, nhà xuất bản Sống Mới là nhà xuất bản sách PDF lớn thứ 3 thế giới.

Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Chủ tịch tập đoàn xuất bản Charlie.

Sách PDF gửi đến dễ dàng cho mọi người dân có điện thoại smartphone. Giao diện đọc trên table rất đẹp.

Bé Bảo An, nàng công chúa của tập đoàn xuất bản Charlie đi ăn sáng. Ảnh minh họa tư liệu.

Một điều kỳ lạ là không thấy người làm trùng.

Ông Tôn Phi không muốn làm sép của ai hết. Ở đây không có ai làm chủ, không có ai làm tớ cả. Ông Tôn Phi muốn mỗi nhân viên tạo lập được cho mình một doanh nghiệp riêng, dưới sự bảo trợ của tập đoàn Charlie.

Viết bởi Tôn Phi, giám đốc kiêm nhà sáng lập nhà xuất bản Sống Mới, Tập đoàn xuất bản Charlie.
Liên lạc góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s