Truyện ngắn: Nhà xuất bản Sống Mới mở cửa hàng sách ở Paris.

Ảnh minh họa: Các bạn sinh viên Việt Nam đang đọc sách Việt sử đại cương của ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới.


Ngay bây giờ, 22 tháng 07 năm 2022, nhà xuất bản Sống Mới đã có cửa hàng sách tại Paris. Bạn bè mua sách, ghi địa chỉ, số nhà, số phone gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ship sách đến cho quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s