Vì sao Chúa Giê-su thường chữa bệnh trong ngày Sabath?

Chúa Giê-su. Ảnh minh họa cắt từu clip phim Cuộc đời chúa Giê-su.

Từ mấy ngàn năm nay có tranh cãi: Ngày Chúa Nhật là thứ Bảy hay Chủ Nhật? Hay ngày nào cũng được?

Theo thứ tự ưu tiên: Cứu người đang sống với ta trước rồi đến đền thờ để thờ Phượng sau. Ai không yêu anh em mà mình trông thấy được thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời là người mình không trông thấy.

Tổng kết một quá trình: Ngày Chúa Nhật là ngày Sabath chứ không phải ngày Chủ Nhật.

Việc Chúa Giê-su thường chữa bệnh trong ngày Sabath, dễ gây ra hiểu nhầm, là ngài đã bãi bỏ ngày Sabath. Không bao giờ có điều đó: Một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi.

Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên người nam cùng người nữ. (cựu ước). Ngày nay mấy tôn giáo cấm (tu sĩ) kết hôn đều hỏng cả. Người nam hay người nữ ở một mình đều không tốt.

Nếu hiểu Chúa Nhật (day of God, the Most High) thì Chúa Nhật là thứ Bảy (Saturday) chứ không phải Chủ Nhật (Sunday).

4 comments

 1. Xin góp ý…
  Chúa Giê-su cố ý gọi Đức Chúa Trời là “Cha của tôi” thay vì “Cha của chúng ta”. Ngai đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những người chỉ trích mình, và họ đã hiểu. Họ đã rất tức giận. Họ muốn giết Chúa Giê-su vì ngài đã phá ngày Sa-bát bằng cách vi phạm một trong những luật lệ của họ và tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:18).
  Đối với Cơ đốc nhân, Chúa Giê-xu là nơi nghỉ ngơi hay ngày Sa-bát của chúng ta. Họ nghỉ ngơi trong Đấng Christ và công việc đã hoàn thành của Ngài trên thập tự giá để được cứu rỗi. …
  (Để xem toàn bộ lập luận này, hãy đọc Hê-bơ-rơ 4.)…
  Hãy suy nghĩ về điều này: Hãy để Chúa Giê-xu trở thành ngày Sa-bát của bạn. Hãy tin cậy một mình Ngài và công việc của Ngài trên thập tự giá như là sự đền đáp cuối cùng cho tội lỗi của bạn.
  Hãy ghi nhớ lẽ thật này:
  “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chùa Trời,thì nghỉ công việc mình,cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy ..(Hê-bơ-rơ 4:10).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s