Mấy suy nghĩ về văn học: Vì sao sách giáo khoa ở Việt Nam phải thay đi đổi lại hàng năm?

Ảnh tư liệu: Đại học Văn Khoa Sài Gòn mới mở trường-thời Pháp thuộc. Lúc này chỉ mới là Cao đẳng dự bị văn chương Pháp.

Trong mọi ngành, văn là khởi nguyên. Nếu văn học sai thì các ngành khác sai hết. Nếu văn học đúng thì các môn khác đúng hết.
Các sách giáo khoa các môn ở Việt Nam sai, phải thay đi thay lại hàng năm, ấy là do ngành văn học không được lãnh đạo bởi các cá nhân có tầm nhìn.

Lãnh đạo nền văn chương Hàn Quốc đồng thời phải là một nhà thần học, cho nên Hàn Quốc mới giàu được.

Trong một đất nước, vị trí chủ tịch Hội nhà văn to hơn vị trí bộ trưởng. Có thể nói, ông chủ tịch hội nhà văn chính là ông thủ tướng. Trong một đất nước, vị trí chủ tịch Hội nhà văn to hơn vị trí bộ trưởng. Có thể nói, ông chủ tịch hội nhà văn chính là ông thủ tướng. Chức chủ tịch hội nhà văn quốc gia phải là mọt người vừa có đầu óc thần học, vừa có tư duy kinh tế.


Tại Rumania, chủ tịch hội nhà văn là ông Zhaharia Stancu, không được đi học đại học. Tôi đọc Tình yêu hoang dã của Zaharia Stancu, do dịch giả, nhà văn Phạm Viết Đào dịch và gửi vào Sài Gòn.

Nhà toán học Py-ta-go chứng minh định lý Py-ta-go không dưới 15 năm. Vậy thì, không thể ép một học sinh giải định lý Py-ta-go trong vòng 15 phút được, cho dù nó là một thần đồng. Phương cách ra đề thi thúc ép xã hội đốt cháy giai đoạn.

Sự cạnh tranh trong Khoa học xã hội ngày càng gay gắt. Ngày nay, nhiều người, không cần chuyên ngành văn học, như ông Thân Văn Trường tại Thủ Đức- Sài Gòn, cũng biết rằng tên trường Khoa học xã hội và nhân văn là sai. Sai tên trường thì sẽ sai các môn trong đó. Đỉnh điểm của văn hóa miền Bắc là câu nói: “Mày có biết bố mày là ai không?”. Vì sao? Vì nền văn hiến bị giết hại gần 200 năm qua.

Giáo sư Ngô Bảo Châu, một trí thức khoa bảng đi học Pháp trở về, nói rằng sách giáo khoa toán thì được rồi. Song sách giáo khoa văn, sử, địa thì quá dở.

Chúng ta đừng mong Việt Nam sẽ có bộ sách giáo khoa tốt sau 5-10 năm, bởi Việt Nam vẫn đang bị Trung Quốc đè. Các tác giả sách giáo khoa không được phép viết thật. Trên đầu người Việt vẫn là lá cờ đỏ 5 ngôi sao vàng của dân tộc Trung Hoa.

(đang sửa).
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 2022.
Tôn Phi (tác giả sách Phân tích Truyện Kiều).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Xin lỗi nếu làm phiền vị nào. Khi tôi tag mà vị nào không ưng, có thể hủy kết bạn tôi đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s