Phân tích bản chất của tín ngưỡng thờ ông Địa ở Việt Nam.

Ngay tại nước Tàu, nhiều người đã biết ông Địa là không có thật. Ngay tại chợ Lớn, Sài Gòn, các nhà sản xuất ông Địa cũng biết đây là trò mị dân.

Ông Địa trong văn học lẫn ông Địa ngoài thực tế, không bao giờ là thần linh và nếu có là thần linh thì cũng không cần người khác phải thờ lạy.

Người chết rồi, người sống thắp hương, người chết không bao giờ hưởng được mà chỉ có ma quỷ hưởng được.

Người chết rồi, người sống nặn tượng và thắp nhang, chẳng khác nào đạp vào mặt người chết.

Các bậc hướng đạo sư cần biết, để khỏi hướng dẫn dân đi lạc đường, mất cả đạo, mất cả đời.

Viết bởi Tôn Phi. Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 2022.

FaceTime, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Điện thư: tonphi2021@hotmail.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín d đoan của tác giả Tôn Phi, đã phát hành trên Amazon.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s