Tùy bút: “Anh sẽ kể em nghe câu chuyện đời anh.”

Viết bởi Tôn Phi-Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Sài Gòn. Những ngày tháng ở quận 7. Hai người bạn. Cô bé này thân thiết với tôi nhất.

Vào thời điểm này, hội An Việt toàn cầu đã hóa giải xong nước cờ của Mao Trạch Đông dành cho dân tộc Việt Nam.

Tôi nói với nàng, bằng một câu thơ vay mượn của người khác:

“Nợ nước chưa xong đầu đã bạc,

Dưới trăng mấy độ tuốt gươm mài.”

Cô bé nói với tôi: “Cả xã hội như thế này. Chấp nhận như vậy.”

Năm 2022 này, tình hình đột ngột thay đổi. Cả thế giới không còn ai an toàn. Mọi ngành nghề đều phải báo cáo láo.

Nàng nói với tôi, anh đã thành công rồi. Việc nước thì chắc chắn sẽ thành, đoàn quân của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo sẽ đuổi được toàn bộ lũ giặc Tàu ra khỏi đất nước. Trước đó, Tôn Phi đã bị “triệt hạ nhân cách” rất nhiều. Bây giờ, Tôn Phi nắm toàn bộ ngành xuất bản.

“Không một sự dối trá nào đứng vững trước được thời gian. Không một sự thật nào là không lớn lên cùng năm tháng.”- Kỹ sư Nguyễn Kim Khanh.

Vào thời điểm này, lấy vợ sinh con, rất nhiều khổ sở. Nhiều người sống tại các thành phố lớn quyết định không lập gia đình sớm, ít nhất là trước tuổi 30.

Một khoảng khắc, được cả vũ trụ ghi lại. Trong một sân ở quận 7. Có một nam và một nữ, đang cùng nhau đọc sách Tuyển tập thơ Đường. Tác giả: Tôn Phi và Hường Lê. Số ISBN quốc tế: 979-8436739823.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

“Anh sẽ kể em nghe câu chuyện đời anh.”

“Thôi, không cần kể thì em cũng biết, anh là một anh hùng.”

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Trợ lý: beauteme@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s